Formació Professional de qualitat per a tothom
Rafa Homet
Fa pocs dies, s'ha presentat l'anomenada «declaració de Can Roqueta», on alcaldes i alcaldesses de la llera del Ripoll i la Riera de Caldes acorden, entre altres coses, crear un consell de Formació Professional comú.
Aquest és un pacte important i necessari. Situem-nos: aquestes poblacions vallesanes són al cor del motor industrial del sud d'Europa, on les empreses d'alt contingut tecnològic doblen la mitjana del país. Estem parlant de 200.000 llocs de treball. És evident la necessitat d'una formació professional potent, que doni resposta a les necessitats productives de la zona i que permeti un grau elevat d'FP dual, on una part de la formació es fa directament a l'empresa.
Aquest consell ha d'agrupar ajuntaments, patronals i sindicats amb l'objectiu comú de la millora de la formació i la planificació de quins mòduls de Formació Professional ens calen i on té més sentit que es situïn. El desplegament de la nova FP es fa amb sentit territorial: més que situar una mica de tot a tot arreu, és millor que un centre sigui referent i acumuli tota l'oferta formativa, com és el cas de jardineria i agricultura ecològica a Castellar.
Un òrgan d'aquest tipus, que més tard o més d'hora haurà de cooperar amb el de Terrassa i el de Granollers i donar resposta a l'àrea del Vallès, permetrà planificar millor des del terreny quines famílies formatives ens calen, com estructurar-les i crear les estructures que garanteixin formació al llarg de la vida.
Aquesta estratègia té encara l'inconvenient del transport: no és el mateix estudiar un mòdul d'FP a l'Ins Castellar que haver de desplaçar-se cada dia a una altra població del Vallès. Aquest problema, perquè ho és, demana una solució a mig termini: planificar el transport públic amb visió vallesana i no només amb visió d'accés a Barcelona. Aquest repte només es podrà abordar si aconseguim que els consells comarcals de l'Oriental i l'Occidental cooperin. La solució a curt termini passa per bonificar el transport als estudiants de Formació Professional que hagin de desplaçar-se. Estem parlant de més de 600€ anuals en el millor dels casos.
És per aquest motiu que ERC va posar com a condició al pacte sobre els pressupostos amb el PSC de Castellar que l'actual grup de govern bonifiqui d'alguna manera aquest transport, fent-lo assequible a tots els estudiants de mòduls professionals. És una bona manera de garantir l'equitat educativa. Encara no s'ha anunciat, però estem convençuts que es farà aviat.
Comparteix
M'agrada
Comentaris