El Pla Estratègic: estratègia d'estratègies
S'ha posat en marxa l'elaboració d'un nou pla estratègic a Castellar. El primer, aprovat durant l'últim govern de Convergència, va comptar amb cert consens del diferents actors polítics i socials. Després de més de deu anys, moltes de les propostes òbviament han quedat obsoletes, unes perquè es varen assolir i d'altres perquè la dinàmica sociopolítica a la ciutat les ha superat.Avui però, tenim en marxa un nou pla, un nou full de ruta per decidir.
La pregunta és, decidir "qui"? Els grups polítics? Els agents econòmics? Els agents socials? La ciutadania, en general? Fora desitjable, per poder tenir un pla estratègic creatiu i efectiu, que es donés respostes adequades i il·lusionants pel futur de Castellar i els castellarencs. Malauradament, basant-nos en com s'ha gestionat fins ara,creiem que això difícilment serà així, principalment per dos motius.
En primer lloc, per la manca de voluntat política d'aquest equip de govern en buscar consensos i complicitats. L'oportunitat de crear un espai per il·lusionar la ciutadania i els diferents actors de la ciutat s'està tirant per la borda. L'actual equip de govern és més partidari de realitzar pseudoprocessos participatius, moltes vegades per cobrir l'expedient, no tant per donar sentit i cercar els consensos del màxim nombre d'implicats en els diferents afers. La majoria absoluta de l'equip de govern al consistori, tampoc ajuda.
En segon lloc,no es farà així perquè tenim una ciutat mancada de lideratge real en el qual la ciutadania ens sentim identificats amb el nostre alcalde. Per això caldria ser valents i capaços de consensuar, cercant les complicitats de tots i cal necessàriament, l'existència d'un lideratge molt potent de qui exerceix l'alcaldia. Per exemple, fa més d'una setmana que els ciutadans vam rebre una invitació a participar en les comissions del pla estratègic que ara s'està elaborant, invitació que no la fa l'alcalde sinó el tinent d'alcalde.Aquest simple fet, que contrasta amb el porta-a-porta que l'Alcalde sovint practica quan es tracta de fer campanya, demostra unaclara manca de lideratge per part seva quan el lideratge més importa. Malgrat tot,desitgem el millor pla estratègic possible per a Castellar, així com el màxim lideratge de l'alcaldia en aquest procés, i que el resultat final fos realment engrescador, creatiu, participat i consensuat. En definitiva, que el pla estratègic de Castellar fos el que el seu nom indica: de Castellar, de tot Castellar, com el primer o (si és possible) millor.
Comparteix
M'agrada
Comentaris