E la nave va
La realitat no deixa de ser una successió de universos paral·lels, que hem d'intentar compatibilitzar si volem donar resposta als diferents mandats que obliguen la nostra activitat.
L'ajuntament "també" és un instruments de gestió dels interessos quotidians.
Com és habituals els últims anys, el Ple municipal, ha aprovat, amb la garantia que sigui vigent l'1 de gener, el pressupost (en aquest cas del 2018) i, simultàniament, dues modificacions pressupostaries que ens permetran posar en marxa un potent programa d'inversions.
En el propers mesos, donant continuïtat a les obres actuals de l'Illa del Centre, alguns carrers i places del casc urbà, de Sant Feliu i de les urbanitzacions, seran objectes de transformacions, actualitzacions o reparacions d'una certa envergadura. També estaran afectat per actuacions de millora alguns equipaments culturals, esportius o d'activitats municipals. Un pla complex, de més de cinc milions d'euros, que pretenem que estigui acabat abans de que acabi l'any proper.
Que ha permès en una època complicada, de sortida d'una important crisi econòmica, fer possible un operació com aquesta? Com ens condiciona l'actitud proteccionista i de limitació de l'autonomia municipal per part del Govern central? Com afecta la desaparició en la practica de les obligacions del govern de la Generalitat?
És cert que un cert repunt de l'activitat econòmica ha suposat un increment dels ingressos i, és encara més cert, que una gestió acurada i responsable, ens ha portat a un ajuntament amb els comptes sanejats i a una reducció espectacular del deute municipal. A aquesta bona actuació ara podem treure-li benefici.
Una gestió eficaç per part de la Federació de Municipis, davant del ministeri d'Hisenda, ens permet obrir una escletxa en la política rigorista del Govern, i gastar una part del superàvit pressupostari en inversions.
Inversions, això si, condicionades. Han de ser financerament sostenibles (que no generin despesa addicional). Traduït, significa que no més podrem invertir en espais públics (places, carrers) i en edificis de titularitat pública.
Condicionades també en el temps. Una part important del pla d'inversions, la que es finança amb excedents pressupostaris, ha d'estar aprovat i en procés de contractació abans que acabi l'any en curs (el 2017). Condició que sotmetrà als serveis tècnics municipals a una pressió considerable en aquest propers mesos.
Amb totes les limitacions i condicionants, benvingudes siguin aquestes possibilitats. Tants anys de crisi, amb recursos inversors sota mínims, ens han obligat a actuacions limitades de conservació que ara podem abordar amb més qualitat i de forma més integral.
Intentarem que els ciutadans pateixin les afectacions el mínim, però com malgrat tot, una obre sempre genera algunes dificultats, us demanen una mica de paciència i comprensió.
Comparteix
M'agrada
Comentaris