Comptadors al servei de qui?
La substitució dels comptadors analògics per els nous comptadors electrònics de funcionament telemàtic serà una realitat a finals de 2018. Així ho estipula l'ordre IET/290/2012 del Ministerio de Industria, Energía i turismo del Gobierno Español. Aquesta ordre estableix les normes i els terminis sota els quals s'ha de realitzar aquesta transició. La justificació oficial de la implantació d'aquests nous comptadors telemàtics és que milloren la lectura del consum elèctric de les llars o empreses i al mateix temps permeten una modificació del sistema tarifari o de la potencia contractada molt més immediata. Des d'un punt de vista tècnic aquesta afirmació es certa, la qüestió és: Quin és l'ús que se'n farà, d'aquesta capacitat de lectura i modificació in situ?

Les noves tecnologies de generació i distribució de l'energia elèctrica haurien d'estar destinades a una millora integral de l'eficiència energètica però sobretot a un major control de la població sobre els seus propis consums energètics. Potenciant una distribució intel·ligent i equilibrada de les demandes energètiques industrials i domèstiques es podria reduir l'impacte ambiental que comporta la generació i consum d'energia elèctrica a la nostra societat. En certa manera aquest era l'esperit de l'ordre 2012/27/UE que proposava com a objectiu assolir una eficiència energètica del 20% per al 2020. Per desgràcia, des de Decidim Castellar, ens fa la impressió que aquests no són els objectius de les grans empreses elèctriques. En una economia capitalista de lliure mercat l'únic objectiu de les grans empreses,

especialment aquelles que cotitzen a les borses internacionals, és obtenir màxim benefici per a poder obtenir el màxim nombre de dividends per als accionistes. Vist des d'aquesta perspectiva purament financera, a Endesa li surt més a compte invertir en un estudi de fins quin punt pot alterar les lectures i tarifacions dels usuaris per a cobrar-los el màxim possible que no pas invertir en una millora real de les seves pròpies instal·lacions de distribució. Al cap i a la fi aquests nous comptadors telemàtics no permeten una lectura fàcil dels consums reals als propis usuaris i en canvi si un control absolut per part de les empreses subministradores.

Per altra banda cal tenir en compte els possibles efectes nocius de la Comptabilitat Electromagnètica sobre la salut de les persones. També cal tenir en compte que els cablejats existents no van estar dissenyats per transportar senyals PLC i que això podria comportar una excessiva contaminació electromagnètica. En qualsevol cas aquests possibles efectes negatius s'han d'estudiar de manera rigorosa i per equips independents. La implementació de les millores tecnològiques als municipis i ciutats del país han d'estar regulades democràticament i sobretot obeir a l'interès comú.
Comparteix
M'agrada
Comentaris