A qui pertany el carrer?
Ja fa 4 anys que l'entitat Cal Gorina, durant la Festa Major, ha anat programant diferents activitats. Una de les accions que des de l'assemblea de Decidim i des de Cal Gorina hem anat promovent i que volem que vagi creixent any rere any, és la de recuperar l'engalanament del carrer tal com s'havia fet fa anys a molts d'altres carrers del nostre poble esdevenint una activitat puntal de la festa major. Malgrat aquesta voluntat de recuperar un dels senyals d'identitat més emblemàtics de la Festa Major castellarenca, Cal Gorina s'ha trobat amb traves per aconseguir el permís per tallar el carrer tots els dies i hores de Festa Major.
L'excusa que sempre ha donat el govern del PSC ha estat que hi havia zona blava i SABA (empresa subcontractada que la gestiona) no permetia tallar el carrer les hores que aquesta és activa. Aquest any des de Cal Gorina van decidir parlar amb SABA de manera que ja sabem del cert que aquesta decisió no depèn de SABA sinó del govern del PSC. I tot i sol·licitar la instància amb temps i dins de termini, i demanar reunions per tractar el tema, l'únic permís que s'ha concedit a Cal Gorina és per tallar el carrer només en l'horari que la zona blava no funciona.
Des de Decidim no entenem que en dates tan especials com és la Festa Major no es permetin excepcions per part del govern en la gestió de la zona blava, com si que es fa (amb encert i bon criteri) per altres activitats com Carnaval o les festes de Nadal. Les entitats del poble, des de fa anys, són les que fan la major part de les activitats de la Festa Major, i l'engalament dels carrers era, és i ha de ser, una activitat de cohesió de poble, que alimenti la convivència i la coneixença entre veïns. A més, fomenta el sentiment de pertinença i fa única, especial i més espectacular la Festa Major.
Per tots aquests motius des de l'assemblea de Decidim, reivindiquem el carrer com un espai públic de tots, i no com un lloc de gestió on l'Ajuntament prioritza l'empresa privada per sobre dels interessos de qui el paguen. Aprofitem, doncs, per convidar a tothom a passejar pel carrer Centre durant la Festa Major, participar de les diferents activitats programades i donar suport a tota iniciativa i activitat organitzada per entitats del poble. Junts farem una autèntica Festa Major Popular!!!!!
Comparteix
M'agrada
Comentaris